Copyright  2007  2017     J. Bouma - All rights reserved.
Disclaimer
Een Watersport Novice op zoek naar ervaring.
Startpagina Startpagina Zeilervaringen Zeilervaringen Contact Contact
Niet aansprakelijk voor schade: De eigenaren van deze website (projectoozoo.nl) met de eventuele gekoppelde domeinnamen kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. De domeinnaamhouders en de opstellers van deze website zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product en dienstspecificaties, adviezen en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht. U zult de auteur en opsteller van deze website en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina’s, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of rechten van derden. Woord- en beeldmerken beschermd: Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van de eigenaren van projectoozoo.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van info@projectoozoo.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze informatie. Auteursrechten voorbehouden: Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van info@projectoozoo.nl. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
Naar Startpagina  Naar Startpagina